Search

MANAGER (UNIX Systems Infrastructure Manager)

Principalele sarcini și responsabilități ale postului:

 • Intelege si adera la strategia si obiectivele financiare ale companiei prin indeplinirea obiectivelor echipei UNIX;
 • Organizeaza echipele de lucru si traseaza sarcini de lucru precise, cu termene si raspunderi bine delimitate;
 • Raspunde de pregatirea profesionala a membrilor echipei Unix, prin testarea periodica a cunostintelor si organizarea de cursuri si ateliere de pregatire;
 • Intocmeste raporte saptamanale conform cerintelor existente;
 • Raspunde de respectarea procedurilor Romsys, de catre salariatii din subordine (prezenta la lucru, tinuta, calitatea muncii depuse);
 • Participa la dezvoltarea strategiei si programelor de imbunatatire a competitivitatii si profitabilitatii echipei Unix;
 • Raspunde de stabilirea si mentinerea unor relatii bune cu clientii si partenerii companiei;
 • Creeaza proceduri pentru controlul stocului si calitatii pieselor de schimb;
 • Participa la gasirea si evaluarea furnizorilor de componente;
 • Planifica, organizeaza si evalueaza volumul de munca pentru echipa pe care o coordoneaza;
 • Verifica permanent conditiile de lucru ale angajatilor din subordine si raporteaza orice disfunctionalitate aparuta, propunanad masurile corective;
 • Raspunde de pregatirea subordonatilor pentru insusirea normelor de securitate a muncii;
 • Organizează activitatea de suport tehnic pentru promovarea vînzărilor;
 • Dezvolta proceduri de evaluarea a performantei angajatilor din subordine;
 • Efectueaza deplasari in teritoriu pentru verificarea calitatii service-ului.

 

Alte responsabilitati

 • Alte responsabilităţi şi sarcini din profilul de activitate al departamentului, care îi sunt distribuite, trasate de către managerul direct, conform competenţelor sale;
 • Deruleaza procesul de integrare al noilor angajati, in cadrul departamentului/ echipei pe care il/o coordoneaza.

Cerinte

 • Absolvent de studii superioare de lunga durata;
 • Cursuri de pregătire și atestate necesare:

•Sun Certified System Administrator for the Solaris operating environment 7;

•Sun Certified Network Administrator for the Solaris operating environment 7.


In plus, fata de cerintele obligatorii, contam pe:

 • Cunoştinţe avansate de limba engleză (scris/vorbit);
 • Experiență în domeniu: 5 la 10 ani;
 • Experiență aferentă postului: 3 la 4 ani.

Aplică acum

PR & Communication MANAGER

Principalele sarcini și responsabilități ale postului:

 • Defineste strategia, dezvolta si implementeaza planurile de comunicare interna si externa si promovare ale companiei;
 • Stabileste bugetul de comunicare si asigura executia acestuia conform planurilor agreate;
 • Asigura implementarea planurilor de comunicare si promovare dezvoltate, prin realizarea si/sau adaptarea de materiale specifice – studii de caz, referinte, newsletter, portal, etc.;
 • Reprezinta compania in relatia cu reprezentantii mass – media;
 • Aprofundeaza relatiile  cu media pentru a asigura pozitionarea cea mai eficienta a organizatiei;
 • Supravegheaza crearea si transmiterea comunicatelor de presa, anunturi si alte materiale de promovare;
 • Defineste si conduce analize si studii de piata, implicand dupa caz si firme de specialitate;
 • Creeaza anunturile printate si publicatiile;
 • Defineste strategia de responsabilizare sociala a companiei si asigura implementarea acesteia;
 • Organizeaza evenimente interne si externe la care participa compania;
 • Impreuna cu departamentele Operational si Calitate implementeaza procedura de masurare a gradului de satisfactie a clientului;
 • Elaboreaza analiza comparativă trimestrială/semestrială/anuală privind aparițiile în presă in conformitate cu obiectivele setate la nivel calitativ și cantitativ;
 • Gestioneaza relatia cu agentiile de publicitate si furnizorii specifici ai companiei (agentii de publicitate, agentii de creatie, consultanta, cercetare de piata, etc.);
 • Administreaza continutul publicat pe website-ului  companiei si a intranet-ului;
 • Supervizeaza continutul newsletter-ului lunar.

Cerinte

 • Absolvent de studii superioare de lunga durata;


In plus, fata de cerintele obligatorii, contam pe:

 • Cunoştinţe avansate de limba engleză (scris/vorbit);
 • Experiență în domeniu: 8 la 10 ani;
 • Experiență aferentă postului: 8 la 10 ani.

 

Aplică acum

Analist (IT BUSINESS ANALYST)

Principalele sarcini și responsabilități ale postului:

 • Identifica si valideaza structura/comportamentul organizatiei client – subiect al unui proiect de realizare de produs/sistem informatic – defineste obiectivele principale ale proiectului;
 • Colecteaza, valideaza si intretine documentele continand cerinţele utilizator sau de sistem (functionale si nefunctionale);
 • Supervizeaza activitatea de testare functionala si non-functionala in raport cu cu standardele de calitate agreate la nivelul proiectului sau departamentului precum si documentatia privind cerintele functionale/nonfunctionale si de sistem agreata cu clientul;
 • Asigura suport si faciliteaza comunicarea in cadrul echipei de proiect, pentru buna intelegere si implementare a cerintelor functionale si de sistem;
 • Asigura suport pentru investigarea, analiza, documentarea si rezolvarea defectelor produselor software dezvoltate;
 • Contribuie la definirea si respectarea standardelor de calitate implementate in cadrul proiectelor de dezvoltare software din care face parte;
 • Asigura suport si coordonare pentru testarea aplicaţiilor în conformitate cu criteriile de acceptanţă ale beneficiarului, in corelatie cu specificatiile functionale si non-functionale agreate;
 • Asigura coordonarea activitatilor de implementare a aplicaţiilor la beneficiar;
 • Asigura suport sau participa la instruirea beneficiarului pentru exploatarea aplicaţiilor.

 

Alte responsabilitati

Alte responsabilităţi şi sarcini din profilul de activitate al departamentului, care îi sunt distribuite, trasate de către managerul direct, conform competenţelor sale;

Cerinte

 • Absolvent de studii superioare de lunga durata;
 • Cursuri de pregătire și atestate necesare:

•OOAD(Object Oriented Analysis and Design), pentru realizarea documentatiei analiza de sistem, asistat de instrumente                                    specific;

•arhitecturi Client-Server, Three-tier, Network Computing & Thin Clients, Web-based, Component-based;

•metodologii de modelare a informatiilor colectate – Use Cases, Stories, UML;

•standarde de dezvoltare software (Ex. ISO 12207, MIL-STD 499)

•metodologii de implementare proiecte software RUP, OUM, XP, MSF, OpenUP.


In plus, fata de cerintele obligatorii, contam pe:

 • Cunoştinţe avansate de limba engleză (scris/vorbit);
 • Experiență în domeniu: 4 la 6 ani;
 • Experiență aferentă postului: 4 la 6 ani.

Aplică acum

Inginer de Sistem Software (Software Developer)

Principalele sarcini și responsabilități ale postului:

 

 • Analizează cerinţele de sistem (functionale si nefunctionale) pentru identificarea soluţiilor software si eventual de infrastructura (cu suportul specialistilor din departamentele infrastructura);
 • Defineşte şi construieşte arhitectura sistemelor software şi integrează componentele funcţionale în cadrul sistemului;
 • Coordoneaza tehnic echipa de analiza, dezvoltare si testare in cadrul unui proiect, in corelatie cu planul de proiect general si directiile agreate cu Project Manager-ul si eventual managerul direct;
 • Elaborează documentaţia de sistem şi de implementare software;
 • Proiectează sisteme informatice, la nivelul structurilor de date, fluxurilor de date si elementelor de integrare intra si inter-sisteme;
 • Elaborează specificaţii de proiectare şi programare;
 • Elaborează documentaţia tehnica de implementare aplicaţii;
 • Elaborează strategia de instalare si configurare a solutiei pe platforma hardware;
 • Supervizeaza testarea aplicaţiilor în conformitate cu criteriile de acceptanţă ale beneficiarului, in corelatie cu specificatiile functionale si non-functionale agreate;
 • Programează si coordoneaza programarea elementelor cheie ale componentelor framework-core pentru sisteme informatice;
 • Supervizeaza implementarea si calitatea aplicaţiilor la beneficiar in raport cu standardele definite pentru analiza, design, programare, testare.

Alte responsabilitati

 • Alte responsabilităţi şi sarcini din profilul de activitate al departamentului, care îi sunt distribuite, trasate de către managerul direct, conform competenţelor sale.

Cerinte

 • Absolvent de studii superioare de lunga durata;

 • Cursuri de pregătire și atestate necesare:

•OOAD(Object Oriented Analysis and Design), pentru susţinerea analizei de sistem şi a proiectării, asistate de instrumente specifice

•arhitecturi Client-Server, Three-tier, Network Computing & Thin Clients, Web-based, Component-based

•baze de date relaţionale si orientate-obiect (design, limbaje procedurale, SQL, etc)

•limbaje obiectuale (OOP-Object Oriented Programming), 4GL şi de scripting

•platforme de dezvoltare la nivel de application server şi portal

•platforme de integrare

•SOA, ESB, BPM, BAM

•platforme de securitate

•standarde de dezvoltare software (Ex. ISO 12207, MIL-STD 499)

•metodologii de implementare proiecte software RUP, OUM, XP, MSF, OpenUP.


In plus, fata de cerintele obligatorii, contam pe:

 • Cunoştinţe avansate de limba engleză (scris/vorbit);
 • Experineta in domeniu: 4 la 6 ani
 • Experienta aferenta postului: 4 la 6 ani

 

 

Aplică acum

Inginer de Sistem Software (Senior UNIX System Engineer)

Principalele sarcini și responsabilități ale postului:

 • Asigura instalari si suport la clienti pentru hardware si sisteme de operare bazate pe UNIX si Linux;
 • Asigura instalare si suport bazat pe SLA pentru diferite tehnologii si aplicatii de backup, baze de date, clustering/HA, replicare, SAN, NAS de la diferiti vendori de tehnologie
 • Asigura instalarea si configurarea echipamentelor de stocare asigurand cerintele de performanta si redundanta;
 • Asigura suport pentru design de noi arhitecturi bazat pe cerinte specifice clientilor;
 • Rezolva incidentele primite de la clienti prin intermediul sistemului de helpdesk;
 • Asigura, cand este necesar, escaladarea problemelor catre furnizorii de tehnologie si urmareste solutionarea cazurilor;
 • Asimileaza cunostiintele tehnice necesare activitatii de implementare si support pentru tehnologii noi.

Alte responsabilitati

Alte responsabilităţi şi sarcini din profilul de activitate al departamentului, care îi sunt distribuite, trasate de către managerul direct, conform competenţelor sale;

Cerinte

 • Absolvent de studii superioare de lunga durata;
 • Cursuri de pregătire și atestate necesare:

•Arhitecturi de solutii hardware;

•Solutii de inalta disponibilitate pentru sisteme hardware

•Solutii de stocare

•Solutii de salvare si restaurare date

•Solutii de recuperare in caz de dezastru


In plus, fata de cerintele obligatorii, contam pe:

 • Cunoştinţe avansate de limba engleză (scris/vorbit);
 • Experiență în domeniu: 10+ ani;
 • Experiență aferentă postului: 8 la 10 ani.

Aplică acum