Search

Romsys în Presă, 14. noiembrie 2017

CERERE DE OFERTA SERVICII DE AUDIT FINANCIAR

Subscrisa, AGENTIA DE INSOLVENTA S.P.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. BP Hasdeu nr 12, sector 5, tel. 021319.45.46, email: office@agentiadeinsolventa.ro, administrator judiciar al societatii ROMSYS S.R.L., societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, CUI RO4800537, cu sediul in str. Menuetului nr 12, Bucharest Business Park, corp D, etaj 4, sector 1, Bucuresti,

Obiectul serviciilor vizate de prezenta cerere de oferta este realizarea auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017.Raportul de audit statutar va trebui sa fie prezentat pana la data de 18.05.2018.

Persoanele interesate vor depune pana cel tarziu in data de 04.12.2017, ora 15.00, Oferta Financiara si Anexele, in plic sigilat prin posta sau depunere personala la sediul administratorului judiciar, AGENTIA DE INSOLVENTA S.P.R.L., Str. B.P. Hasdeu nr. 12, Sector 5, Bucuresti.

Pe langa oferta financiara pe care o solicitam prin prezenta, va rugam sa mai depuneti in copie certificata “conform cu originalul” urmatoarele documente:

  1. Declaratie pe propria raspundere a auditorului financiar, din care sa rezulte ca acesta nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de Departamentul de monitorizare si competenta a CAFR;
  2. Carnetul de membru al CAFR, cu mentiunea activ pentru anul 2017;
  3. Certificat de atestare a calitatii de audit financiar emis de CAFR;
  4. Dovada ca este membru al CAFR de minim 5 ani;
  5. Dovada ca a mai auditat in ultimii 3 ani cel putin o companie din industria IT – declaratie pe propria raspundere in acest sens;

Criteriul de atribuire se va aplica tuturor ofertelor care respecta cerintele minime din prezenta cerere de oferta si va fi pretul cel mai scazut in procent de 50% si durata de finalizare a serviciilor in procent de 50%.

 

Pentru detalii suplimentare: oana.jipa@romsys.ro, office@agentiadeinsolventa.ro.

 

 

Administrator judiciar

AGENTIA  DE  INSOLVENTA SPRL

Inapoi la : Romsys în Presă