Search

Romsys în Presă,  9. mai 2007

E.ON GAZ România facturează "nemţeşte" cu aplicaţii Romsys

Din octombrie 2006 E.ON Gaz România facturează "nemţeşte" cu produsul informatic IS-U, după ce Romsys a finalizat cu succes implementarea unor noi şi importante subproiecte din cadrul sistemului informatic integrat al distribuitorului de gaze naturale.

Din octombrie 2006 E.ON Gaz România facturează "nemţeşte" cu produsul informatic IS-U, după ce Romsys a finalizat cu succes implementarea unor noi şi importante subproiecte din cadrul sistemului informatic integrat al distribuitorului de gaze naturale.

Privatizarea fostei Distrigaz Nord şi schimbarea acţionarului majoritar a adus şi modificarea radicală a strategiei IT a E.ON Gaz România. Soluţia SAP pentru Utilităţi implementată de Romsys reprezintă o premieră pe piaţa IT românească şi are o importanţă strategică pentru principalul furnizor de gaze din România.  Soluţia cuprinde patru subproiecte SAP, respectiv: comenzi de lucru, servicii şi relaţii cu clienţii, migrare date în masă, Resurse Umane, Business Warehouse pentru Utilităţi.

Core R/3 - financiar-contabilitate, logistică, IS-Utilities - facturare-tarifare, încasări/contracte clienţi, gestiune contoare, Noua soluţie informatică a fost pentru început implementată în patru judeţe pilot Mureş, Harghita, Cluj şi Bistriţa, în paralel cu reorganizarea de personal şi a afacerii E.ON Gaz România în perioada post-privatizare.  Soluţia asigură pe de o parte conformitatea cu legislaţia în vigoare şi cu standardele interne ale grupului E.ON, iar pe de altă parte separarea activităţii de furnizare de cea de distribuţie a gazelor naturale, separare care pe plan european este una dintre principalele direcţii de reformă ale acestei industrii.

"E.ON Ruhrgas a venit în România ca investitor pe termen lung. Una din investiţiile imperios necesare o reprezenta sistemul IT şi armonizarea acestuia cu standardele europene ale concernului E.ON.  Decizia de alegere a companiei cu care să colaborăm în realizarea acestui sistem a fost foarte grea, dar modul de lucru profesionist al companiei Romsys pe parcursul primei etape din dezvoltarea soluţiei informatice a certificat că alegerea făcută iniţial a fost foarte bună, specialiştii Romsys ridicându-se la nivelul aşteptărilor şi standardelor noastre", a precizat domnul Frank Hajdinjak, Director General Adjunct E.ON Gaz România.

Soluţia implementata de Romsys aduce numeroase avantaje competitive companiei E.ON Gaz România, printre care alinierea strategiei IT cu aceea generală de afaceri, întărirea controalelor interne asupra calităţii tuturor activităţilor, eliminarea dublei introduceri de date şi implicit reducerea numărului de erori, respectiv creşterea productivităţii muncii. Nu în ultimul rând, soluţia permite centralizarea informaţiei la nivelul grupului, analiza datelor stocate prin intermediul componentei Business Warehouse pentru Utilităţi generând structuri de date de mare importanţă pentru deciziile de management.

"Faptul că am fost aleşi să realizăm acest proiect dintre mai multe firme de prestigiu reprezintă o recunoaştere a experienţei de peste 13 ani a companiei Romsys în domeniul solutiilor complexe de IT &C din România.  Pe lângă această mândrie, proiectul, prin amploarea şi unicitatea sa reprezintă şi o provocare pe care întreg colectivul nostru şi-a asumat-o să o ducă la bun sfârşit în condiţii excelente. Mărturie stă succesul înregistrat de finalizarea proiectelor pilot de Utilităţi din cadrul acestui proiect în condiţiile dificile date de preluarea societăţii Distrigaz Nord de către E.ON Ruhrgas", a precizat domnul Florian Semen, Director General Romsys.

În urma procesului de privatizare încheiat în iunie 2005 şi prin care E.ON Ruhrgas a devenit acţionar majoritar, cu 51% din capitalul social, Distrigaz Nord a devenit E.ON Gaz România.  Compania este principalul distribuitor de gaze naturale în partea de nord a României.

E.ON Ruhrgas este una dintre cele mai mari companii europene din domeniu, cu o cotă de aproximativ 57% pe piaţa germană a gazelor naturale.

Romsys, înfiinţată în 1993, este prima companie cu profil informatic din România certificată ISO 9001 încă din 1996. Romsys este lider în proiectarea, dezvoltarea şi implementarea de soluţii de management al afacerilor, securitatea sistemelor informatice, infrastructura de calcul şi comunicaţii, pe o gamă variată de tehnologii şi platforme. Soluţiile şi serviciile Romsys sunt destinate în special sectoarelor financiar - bancar, apărare şi siguranţă naţională, telecomunicaţii şi mari companii de utilităţi publice.

Inapoi la : Romsys în Presă