Search

Romsys în Presă,  4. august 2016

In atentia experților evaluatori mobiliari, membri A.N.E.V.A.R

Subscrisa, AGENTIA DE INSOLVENTA SPRL, cu sediul in Bucuresti, str. B.P. Hasdeu, nr. 12, sector 5, tel 021.319.45.56, fax 031.421.79.51, e-mail office @agentiadeinsolventa.ro, administrator judiciar al societatii ROMSYS SRL- in insolventa, in insolvency, en procedure collective, CUI RO4800537, cu sediul in Strada Menuetului, Nr. 12, Bucharest Business Park, Corp D, Etaj 1 si parter, Sector 1, Bucuresti, organizeaza selectie de oferte evaluator membru ANEVAR, cu termen limita de depunere oferte in data de 18 August 2016, ora 13:00, in vederea evaluarii activelor, constand in:

 1. Liniile de business din cadrul Romsys SRL (departamentele operationale), inclusive creante si fond de comert aferente.

 2. Participatiile detinute de Romsys SRL la New Business Dimensions SRL

 3. Activele din patrimonial societatii*.

*Precizare: Activele ce urmeaza a fi evaluate, au urmatoarea componenta:

 • Mijloace de transport: autoturisme, transpaleta, moped, etc 134 autoturisme. Locatia: 111 in Bucuresti, 23 la cele 15 puncte de lucru din tara ;
 • Echipamente IT: servere, laptop-uri, calculatoare, monitoare, scanner, fax-uri, imprimante, copiatoare, etc. Locatia: Bucuresti si cele 15 puncte de lucru din tara.
 • Stocuri: piese de schimb pentru bancomate si alte echipamente IT, materiale de retea, etc. Locatia: Bucuresti si cele 15 puncte de lucru din tara.
 • Mobilier si birotica: birouri, mese, dulapuri, scaune, telefoane, etc. locatia: Bucuresti si in cele 15 puncte de lucru din tara.
 • Active necorporale ( licente si software, brand, drepturi de proprietate intelectuala)
 • Create comerciale curente si viitoare

Scopul evaluarii este stabilirea valorii de piata si a valorii de lichidare a activelor ( cu prezentarea separate a activelor garantate pe fiecare creditor, precum si a celor negarantate).

Persoanele interesate vor depunde pana cel tarziu in data de 18 August 2016, ora 13:00, o oferta unitara de evaluare a activelor prezentate mai sus. Aceasta va fi depusa in plic sigiliat prin posta sau personal la sediul administratorului judiciar AGENTIA DE INSOLVENTA SPRL, - str. B.P. Hasdeu, nr.12, sector 5, Bucuresti.

Oferta insotita de documentele aferente vor fi depuse pana cel tarziu in data de 18 august 2016, ora 13:00, la sediul administratorului judiciar AGENTIA DE INSOLVENTA SPRL, cu achizitionarea in prealabil a Dosarului de prezentare**Oferta va fi insotita de toate documentele cerute si in forma solicitata prin Dosarul de prezentare sub sanctiunea descalificarii.

 

Cerinte minime de calificare – Ofertantul va face dovada ca:

 

 • Detine autorizatie ANEVAR pentru anul 2016
 • Va implica in derularea proiectului cel putin 2 persoane autorizate ANEVAR EPI;
 • Are cel putin un contract de experienta similara in ultimii 3 ani in domeniul evaluarii si intocmirii rapoartelor de evaluare in valoare de 10.000 eur ( echivalent lei)
 • Are experienta similara in ultimii 3 ani in domeniul evaluarii elementelor de active necorporale, precum brand si drepturi de proprietate intelectuala;
 • Detine un sistem de management al calitatii prin prezentarea unui certificate ISO 9001 sau echivalent.

 

Criteriul de atribuire se va aplica tuturor ofertelor care respecta cerintele minime din prezenta cerere de oferta si va fi pretul cel mai scazut in procent de 50% si durata de finalizare a serviciilor in procent de 50 %. Oferta castigatoare se va calcula in functie de criteriile de mai sus calculate procentual.

 

**Dosarul de prezentare se poate achizitiona de la sediul din Bucuresti, Str. B.P. Hasdeu, nr.12, sector 5 sau poate fi transmis prin posta sau e-mail, dupa achitarea in prealabil a contravalorii in cuantum de 2.000 lei + TVA. Aceasta poate fi achitata in contul RO12BUCU1082230605009RON – Beneficiar AGENTIA DE INSOLVENTA SPRL, deschis la Alpha Bank Sucursala Unirii sau poate fi platita in numerar la sediul administratorului judiciar AGENTIA DE INSOLVENTA SPRL, Bucuresti, Str. B.P. Hasdeu, nr.12, sector 5.

 

Inapoi la : Romsys în Presă