Search

Romsys în Presă,  5. decembrie 2007

Romsys a fost decernată cu premiul "Laurii Tribunei Economice" pentru poziţia de prim rang pe plan european - 5 Decembrie 2007

.Grupul de presă şi de editură Tribuna Economică au premiat, în cadrul decernării "Laurilor Tribunei Economice", performanţa economică şi creativitatea, calitatea şi diversitatea precum şi competitivitatea în afaceri.

Grupul de presă şi de editură Tribuna Economică au premiat, în cadrul decernării "Laurilor Tribunei Economice", performanţa economică şi creativitatea, calitatea şi diversitatea precum şi competitivitatea în afaceri.

Au fost recompensate preocupările deosebite în realizarea de investiţii pe termen lung, în alinierea la standardele europene, în crearea de noi locuri de muncă.
Totodată, s-a ţinut cont de contribuţia esenţială a unor instituţii reprezentative la promovarea intereselor comunităţii de afaceri.

Special preoccupations to realize long-term investments, to align to european standards, to create new working places were awarded during the event.

In the same time was appreciated the essential contribution of representative institutions to promote business community interests.

Inapoi la : Romsys în Presă