Search

Romsys în Presă, 25. aprilie 2007

Romsys - Expert în Reţele de Comunicaţii Industriale

La sfârşitul anului 2006 Romsys a predat la cheie, în calitate de prim contractor, proiectant şi executant, un proiect complex de dezvoltare a reţelei de calcul şi comunicaţii la producătorul de oţeluri speciale Mechel Târgovişte.

La sfârşitul anului 2006 Romsys a predat la cheie, în calitate de prim contractor, proiectant şi executant, un proiect complex de dezvoltare a reţelei de calcul şi comunicaţii la producătorul de oţeluri speciale Mechel Târgovişte.


Implementarea acestui  proiect complex de dezvoltare a reţelei de calcul şi comunicaţii reprezintă una dintre componentele programului de modernizare a combinatului Mechel Târgovişte (Fostul Combinat de Oţeluri Speciale) după privatizarea acestuia în anul 2002.
Soluţia implementată de Romsys la Mechel Târgovişte  contribuie la optimizarea proceselor de lucru, la sporirea eficienţei operaţionale şi la reducerea costurilor de comunicaţii. Adoptarea acestei soluţii determină reduceri semnificative de costuri, de timp şi de resurse.


Sistemul realizat se bazează pe o soluţie tehnică inovatoare şi înglobează tehnologii şi echipamente de ultimă generaţie. Dl.Gutu Roman, Manager IT şi Automatizări în cadrul combinatului Mechel Târgovişte, a afirmat: "Infrastructura IT este importantă pentru procesul nostru de modernizare. Era necesar să modernizăm reţeaua de calcul şi comunicaţii  atât pentru reducerea costurilor, cât şi pentru asigurarea flexibilităţii în administrare necesare pentru îmbunătăţirea activităţii noastre. Romsys  a demonstrat o bună înţelegere a cerinţelor noastre, oferindu-ne o soluţie care s-a integrat bine în  reţeaua existentă care a fost armonizată în vederea adaptării la evoluţiile viitoare ale activităţilor noastre."


În noua arhitectură, reţeaua conectează 18 puncte de pe teritoriul combinatului, însumând aproape 400 de posturi de lucru într-o configuraţie care includeşi magistrale de fibră optică pentru circa 100 dintre ele. Legături gigabit conectează posturile de lucru la cele două computere principale. Implementareaproiectului a durat cinci luni şi a solicitat o activitate de peste 500 de zile-om. La rândul lor, testele au durat circa două luni, sistemul intrând în serviciu la sfârşitul lunii februarie 2007.de producători dintre cei mai renumiţi pe plan mondial, precum Cisco, Nexans, Corning şi HP.

Una dintre dificultăţile particulare ale proiectului a fost faptul că implementarea noului sistem la nivelul întregii companii a trebuit să se realizeze cu integrareaşi reutilizarea soluţiei de comunicaţii deja existenteîn exploatare. Am ales Romsys datorita expertizei unice dovedite in domeniul retelelor de comunicatii industriale, experienta acumulata  în urma colaborării cu mari companii din Romania." a precizat Dl. Roman.

Reţeaua are un rol multiplu - în prezent fiind utilizată în special ca reţea de calcul, însă având flexibilitatea necesară ca în viitor să devină suport pentru semnalele video de la camerele care  monitorizeazăprocesele industriale, precum şi pentru traficul de date de la echipamentele de automatizări.  Mai mult, arhitectura reţelei permite utilizarea sa pentru numeroase alte aplicaţii cu valoare adaugată - conectare WAN, NAC, VoIP, videoconferinţă, SCADA, etc.

Principala provocare pentru echipa Romsys în cadrul acestui proiect a fost nivelul foarte ridicat de redundanţă necesar. Sistemul implementat asigură flexibilitatea pe mai multe niveluri. Astfel, diverse echipamente şi soluţii tehnice, atât la nivel hardware, cât şi software, permit asigurarea unui serviciu de transfer de date 24/7 indiferent de avariile echipamentelor individuale.

"Succesul implementării acestui proiect la Mechel Târgovişte demonstrează angajamentul nostru pe termen lung în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii informatice a companiilor din România. Putem utiliza , a declarat Dl. Florian Semen, Director General, Romsys.


Cunoştinţele şi experienţa acumulate pe parcursul celor peste 40 de  proiecte complexe de infrastructură implementate cu succes pentru clienţi din ţară şi străinătate, contribuind la îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite clienţilor acestora şi creşterea competitivităţii lor, într-o piaţă din ce în ce mai acerbă."

În domeniul reţelelor de comunicaţii industriale Romsys a acumulat o experienţă unică în România prin prisma proiectelor implementate la companii internaţionale de renume, precum: Renault-Dacia şi Mittal Steel Galaţi.

Pentru gigantul industriei siderurgice Mittal Steel Galaţi, Romsys a realizat modernizarea şi extinderea reţelei de fibră optică Reţeaua acoperă întregul campus şi deserveşte toate unităţile operative ale companiei. Sistemul de comunicaţii asigură redundanţa fizică şi logică şi asigură un nivel ridicat de protecţie mecanică, chimică şi termică a tuturor traseelor aflate într-un mediu industrial dur.pentru comunicaţii voce-date.

La nivelul întregului campus de la Dacia - Mioveni, Romsys a proiectat, dezvoltat şi implementat sistemul informatic complex cusoluţii de networking si comunicaţii precum: Cablare Structurată Fibră Optică, Voce-Date Campus şi Clădiri Administrative.

Combinatul de Oţeluri Speciale Târgovişte (COST) a devenit Mechel Târgovişte, după numele acţionarului majoritar, grupul rus Mechel. Producătorul de laminate, oţeluri şi sârmă a trecut în proprietate privată în anul 2003, fiind preluat de firma elveţiană Conares Trading, care a preluat, în luna august 2002, şi combinatul din Târgovişte. În 2003, Conares a devenit operatorul grupului metalurgic rus Mechel pentru activităţile din afara Elveţiei.

*        *        *

Romsys, înfiinţată în 1993, este prima companie cu profil informatic din România certificată ISO 9001 încă din 1996. Romsys este lider în proiectarea, dezvoltarea şi implementarea de soluţii de management al afacerilor, securitatea sistemelor informatice, infrastructura de calcul şi comunicaţii, pe o gamă variată de tehnologii şi platforme. Soluţiile şi serviciile Romsys sunt destinate în special sectoarelor financiar - bancar, apărare şi siguranţă naţională, telecomunicaţii şi mari companii de utilităţi publice.

Inapoi la : Romsys în Presă