Search

Integrated Information System for Financial Management - E.ON Gaz Romania (Distrigaz Nord)

Provocari

E.ON Gaz Romania este constant preocupată de îmbunătăţirea calităţii serviciilor de distribuţie a gazelor natural către utilizatori pentru satisfacerea necesităţilor acestora, precum şi de perfecţionarea relaţiilor cu sutele de mii de clienţi din nordul României.

Schimbarea soluţiei informatice în paralel cu întregul proces de reorganizare internă ce a urmat preluării de către grupul E.ON fără a afecta activitatea curentă.

Instruirea personalului obişnuit cu vechiul sistem informatic pentru a putea folosi cu maximă eficienţă aplicaţiile bazate pe cele mai noi tehnologii SAP.

Obiective

Procese unitare la nivelul tuturor punctelor de lucru.

Facilitarea schimbului de informaţii şi raportare cu grupul german din care face parte organizaţia.

Actualizarea dintr-un singur punct la nivelul întregii infrastructuri informatice a unor noi prevederi, în special cele de natură legală.

Solutia

Un Sistem Informatic integrat complex bazat pe soluţii SAP şi infrastructură de comunicaţii telefonice şi transmisii de date, precum şi un data center.

Soluţia este compusă din mai multe subproiecte SAP: Core R-3, IS-Utilităţi, Resurse Umane şi Business Warehouse.

Romsys a finalizat implementarea proiectului în timp record, în paralel cu finalizarea procesului de privatizare, schimbarea proprietarului şi, implicit, modificarea radicală a strategiei de implementare a proiectelor SAP.

E.ON Gaz România asigură furnizarea gazelor naturale pentru peste 1,3 milioane de clienţi din mai mult de 20 de judeţe din partea de nord a ţării, din Transilvania, Moldova, Maramureş şi Banat.

Beneficii şi Rezultate

Comunicaţia Sediului Central cu Sucursalele de Distribuţie, precum şi cu cele mai importante subunităţi operative, se realizează printr-o reţea de comunicaţii convergente voce-date-imagine performantă care asigură un înalt grad de siguranţă şi securitate.

 Sistemul informatic este compatibil cu arhitectura IT utilizată la nivelul grupului internaţional E.ON şi oferă toate instrumentele necesare managementului modern şi performant al companiei.

Informaţiile centralizate sunt accesate în timp real, iar nivelul de securitate este sporit prin stabilirea unei ierarhii decizionale clare.

Procesele redundante sunt eliminate si creşte transparenţa în cadrul companiei

Elemente specifice E.ON Gaz România: 1.300.000 clienţi, 2000 utilizatori finai ai aplicaţiilor SAP, un sediu central, 11 filiale de distribuţie şi o filială de service E.ON Romania.