Search

Sistem Informatic Integrat de Gestiune Financiar-Contabilă - Hidroelectrica SA

Provocare

Gestiunea financiar – contabilă unitară a Hidroelectrica la nivel naţional.

Obiective

Inlocuirea tuturor aplicatiilor independente cu un ERP după analiza detaliată a tuturor proceselor financiare din sediul central şi cele 16 sucursale.

Solutia

Hidroelectrica a inceput implementarea proiectului cu realizarea unui sistem pilot pentru sediul central şi 2 sucursale. După validarea pilotului, s-a asigurat cadrul contractual pentru roll-out. Proiectul a continuat prin extindere în celelalte sucursale.

Soluţia ERP cu arhitectura pe trei niveluri permite gestiunea întregului flux de informaţii financiare care participă la procesul producerii energiei electrice.

Romsys a furnizat în cadrul acestui contract aplicaţia software Emsys, infrastructura hardware şi serviciile de implementare necesare funcţionării sistemului, precum şi echipamentele şi serviciile necesare comunicaţiilor voce-date-imagine.

Aplicaţia informatică este 100% conformă cu legislaţia şi normativele româneşti în vigoare.

Beneficii si Rezultate

Facilitarea accesului in timp real la informatie, la nivelul sediului central şi a celor 15 sucursale, astfel incat managementul central sa poata lua hotarari consolidate.

Sistemul deserveşte aproximativ 400 de utilizatori din departamentele Financiar Contabilitate, Resurse Umane, Exploatare şi Întreţinere din toate filialele precum şi din sediul central.