Search

Sistem Informatic Integrat pentru Întărirea Capacităţii Sistemului Românesc de Transfuzie de Sânge - Institutul Naţional de Hematologie

Provocări

Menţinerea unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii populaţiei, prin reducerea la minimum a tuturor riscurilor transfuzionale legate de identificarea donatorului, etichetarea fiecărei unităţi de sânge colectate şi înregistrarea rezultatelor analizelor postdonare.

 Realizarea a autosuficienţei sângelui şi a componentelor sanguine umane, în acord cu practica modernă transfuzională.

Obiective

Prin sistemul informatic livrat de compania Romsys, România se află printre primele ţări care implementează directivele UE privind standardele de calitate şi securitate pentru colectarea, procesarea, stocarea şi distribuţia sângelui uman şi a componentelor sanguine.

Soluţia

Sistemul naţional unic de identificare a fiecărei donări de sânge şi a fiecărei unităţi de sânge şi componente sanguine umane colectate sau preparate este în acord cu practica europeană transfuzională şi garantează trasabilitatea, din momentul stabilirii eligibilităţii donatorului până în momentul realizării actului transfuzional la pacientul primitor.

Gradul de confidenţialitate a actului donării şi securitatea protecţiei datelor donatorilor va creşte prin interzicerea oricăror modificări neautorizate în fişierele donatorilor sau în registrele de excludere. Interzicerea transferului neautorizat de date şi introducerea anumitor proceduri vor rezolva orice neconcordanţă între date.

Beneficii si Rezultate

În prima etapă, soluţia Romsys a fost implementată în trei centre de transfuzie sanguină, două în Bucureşti şi unul în Constanţa, urmând sa fie integrată şi în alte 4-5 centre teritoriale de transfuzie sanguină.

Sistemul informatic implementat de Romsys la Institutul National de Hematologie reprezintă o contribuţie importantă la eforturile actuale de imbunătăţire a sistemului sanitar românesc.

În particular, el va conduce la diminuarea considerabilăa a riscurilor transmiterii unor boli grave cum ar fi hepatita C sau SIDA prin transfuzie sanguină – adesea considerată unul dintre principalele canale de răspândire a acestor flageluri – sistemul atingând acelaşi nivel de siguranţă ca ca alte sisteme similare din Uniunea Europeana.