Search

Sistem Informatic Integrat şi Servicii de Consultanţă Aferente – GDF Suez Energy Romania (Distrigaz Sud)

Provocări

Creşterea eficienţei la nivel de firmă şi a viabilităţii companiei pe termen lung, managementul eficient al portofoliului de clienţi şi sporirea numărului de utilizatori.

Implementarea unei soluţii care să susţină procesul de schimbare al companiei.

Definirea noilor procese din companie în acelaşi timp cu desfăşurarea proiectului de implementare.

Corectitudinea şi coerenţa informaţiilor furnizate.

Obiective

Procese unitare la nivelul tuturor locaţiilor companiei

Un sistem care să asigure competitivitatea la nivelul pieţei europene de profil.

Controlul în timp real al activităţii, alinierea companiei la standardele internaţionale

Colaborare strânsă cu partenerul de implementare şi instruire din partea consultanţilor SAP.

 Solutia

Sistemul informatic integrat, bazat pe aplicaţii SAP, gestionează în mod unic toate categoriile de date şi informaţii ale tuturor subunităţilor operaţionale existente în cadrul companiei şi răspunde cerinţelor legislative locale şi reglementările europene precum şi a celor legate de specificul activităţilor companiei.

Soluţia este compusă din mai multe subproiecte SAP dintre care: Core R/3 (financiar, contabilitate, controlling, proiecte şi investiţii, gestiunea materialelor şi a reparaţiilor, vânzări şi distribuţie), IS-Utilităţi, Resurse Umane şi Business Warehouse.

Funcţionarea sistemului la nivelul întregii companii se bazează pe aplicaţiile SAP implementate de Romsys la Sediul Central al Distrigaz Sud.

Beneficii şi Rezultate

Aplicaţia informatică realizează la nivelul întregii companii gestiunea şi facturarea clienţilor, planificarea şi gestiunea resurselor, precum şi monitorizarea tuturor parametrilor tehnologici ai reţelelor de distribuţie şi furnizare.

Sistemul informatic corespunde proceselor de business nou implementate în companie reducând erorile de operare, consumul de timp şi resurse umane, în acelaşi timp maximizând accesul în timp real la informaţii centralizate, transparenţa şi eficienţa proceselor, securitatea informaţiilor. 

Elemente specifice GDF Suez Energy România: 1.300.000 clienţi, 2400 utilizatori finali ai aplicaţiilor SAP, un sediu central, 11 Sucursale Distribuţie şi Sucursala de Servicii.