Search

Sistem Informatic Integrat pentru Managementul Financiar al Învăţământului Superior (Phare HER) - Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Provocări

Gestiunea financiar-contabilă unitară la nivel national pentru învăţământul superior

Soluţia

Romsys a furnizat in cadrul acestui proiect aplicaţia software cu instrumente de dezvoltare, a infrastructurii de calcul şi comunicaţii pentru 632 de staţii de lucru împreună cu serviciile aferente.  

SGBD şi instrumente de dezvoltare
-Progress Workgroup DB
-Progress Client Networking
-Progress EU Desktop
-Progress Provision
-Progress Actuate Developer
-Jbuilder 3 Professional

Infrastructura de calcul
-Server de aplicaţie Sun - 73 buc.
-Firewall (Sun Ultra 5) - 73 buc.
-Staţii de lucru (HP Brio şi Vectra) - 632 buc.
-UPS - 146 buc.
-Imprimante (Lexmark Laser Printer) - 135 buc.
-Trend Micro Interscan Viruswall - 64 buc.
-Checkpoint Firewall - 64 buc.

Infrastructura de comunicaţie
-Modem - 182 buc.
-Hub - 82 buc.
-Switch - 45 buc.
-Router - 21 buc.
-Cabluri si alte componente

 

Beneficii

Soluţia permite asigurarea gestiunii financiar - contabile pentru sediul central al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 56 de Universităţi, 4 Biblioteci Universitare, CNFIS şi CNCSIS.

Implementarea de module specifice pentru consolidarea proceselor si optimizarea activitatilor de

- Management al bugetelor
- Management al contractelor de cercetare
- Management şi contabilitatea financiară
- Salarizare
- Raportare ca suport in procesul de luare al deciziilor

Interfaţarea cu Ministerul Educaţiei Naţionale