Search

The Enhancement of Medical System for Tuberculosis Control in Romania - Marius Nasta Pneumoftiziology Institute

Provocări

În trecut în România se înregistrau anual peste 30.000 de cazuri de tuberculoză (TB). Toate informaţiile necesare pentru baza de date naţională erau scrise de mână şi trimise prin oficiile poştale.

Provocarea pentru Romsys a fost aceea de a crea si implementa un sistem informatic integrat care să colecteaze date la nivel naţional despre 30.000 de pacienţi cu tuberculoză trataţi anual, in aproximativ 200 de unităţi şi 80 de laboratoare.

 Este o soluţie specializată pentru supravegherea epidemiologică a TB şi monitorizarea Programului Naţional de Control al TB în România.

Obiective

Colectarea de date la nivel naţional despre pacienţii infectaţi cu TB.

Furnizarea unei baze de date naţională, utilă şi complexă.

Crearea de rapoarte pentru managerii regionali şi naţionali ai Programului Naţional de Control al Tuberculozei.

Raportare avansată şi export de date pentru asigurările de sănătate şi organizaţii precum OMS şi Euro TB.

Soluţia

Întregul sistem a fost livrat ca soluţie la cheie, Romsys asigurând de asemenea partea hardware şi trainingul pentru utilizatorii finali.

Soluţia web-based permite o modalitate uşoară de rezolvare a cazurilor TB.

În timpul primei faze, staţiile de lucru erau offline, fără conexiune internet continuă, fiecare nod avea instalată propria aplicaţie împreună cu o bază de date locală. Schimbul de date se derula în ambele sensuri, serverul central utilizând un format propriu şi un algoritm de extragere a datelor.

În faza a doua s-a urmărit dezvoltarea unei soluţii web centralizate.

Benefits & Results

Informaţiile privind înregistrarea şi istoria fiecărui pacient cu TB sunt disponibile şi accesibile instant la nivelul întregului sistem.

Îmbunătăţirea adoptării de măsuri epidemiologice adecvate prin optimizarea comunicării între laboratoare, spitale şi alte unitaţi de sănătate.

Tratamentul fiecărui pacient este înregistrat şi monitorizat pentru a fi prevenite erorile.

Printarea tuturor documentelor referitoare la TB din fluxurile de lucru ale unităţilor de sănătate scuteşte personalul medical de munca birocratică.