Search

Dezvoltarea Infrastructurii de Comunicaţii a Ministerului Apărării (CIE I & CIE II)

Provocări

Implementarea infrastructurilor pasive de reţea în 4 campusuri vitale pentru funcţionarea Ministerului Apărării: sediul Ministerului, Statul Major al Forţelor Terestre, Statul Major al Forţelor Aeriene şi Statul Major al Forţelor Navale.

Obiective

Crearea a 4 infrastructuri care sa cumuleze peste 2600 de staţii de lucru pentru  operatorii celor 4 campusuri..

Soluţia

Pe infrastructura de cupru CAT 5E au fost instalate echipamente active de reţea care să permită activarea a peste 60% din posturile de lucru. S-au livrat şi instalat switch - uri CISCO de campus, clădire şi etaj.

De asemenea au fost livrate şi instalate routere CISCO care realizează interconectarea celor 4 campusuri pe canale de comunicaţii proprii ale Ministerului Apărării.

În centrele de operare a reţelelor (NOC - uri) au fost livrate şi instalate echipamente hardware şi software de sistem care oferă servicii de acces,  management al reţelei (utilizatori şi resurse) şi de poştă electronică bazate pe tehnologii Microsoft şi HP.

Pentru utilizatorii din reţea au fost livrate şi instalate 275 staţii de lucru.

Beneficii şi Rezultate

Fiecare din cele 4 infrastructuri este compusă din două cablări structurate, realizate în paralel şi separate fizic. O primă reţea de cablare, CAT 5E, este realizată pe cupru la postul de lucru. A doua reţea de cablare este realizată pe fibră optică la postul de lucru.

Ambele reţele au backbone - urile realizate pe cabluri de fibră optică. Cablajul infrastructurilor este structurat pe clădiri, etaje şi zone de etaj. La nivelul unui campus întreaga cablare se concentrează într-un nod central (NOC).

Fiecare post de lucru este compus din 2 prize CAT 5E (RJ45) şi o priză de fibră optică (SC duplex).