Search

Sectorul Public şi Sănătate

Administraţiile centrale şi locale adoptă noi modele şi metode de funcţionare pentru a se adapta cererilor din ce în ce mai exigente ale publicului şi pentru a face faţă presiunilor de a deveni mai eficiente şi mai transparente.

 

Soluţiile Romsys aduc beneficii clare instituţiilor administraţiei publice pentru că permit acestora să utilizeze instrumentele de informare la standarde europene.

Ca urmare a soluţiilor implementate, Romsys a avut o contribuţie remarcabilă la optimizarea  procesului de guvernare prin sporirea eficienţei în alocarea şi consumul resurselor, prin  îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice.Soluţiile Romsys dedicate sectorului educaţiei optimizează activităţile educaţionale, financiare şi administrative ale Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Echipa Romsys s-a  alăturat eforturilor comunităţii medicale de îmbunătăţire a sistemului naţional medical din România furnizând soluţii precum:

 • Sistem Integrat Dispecerizare
 • Sistem Monitorizare Pacienţi
 • Management Transfuzii Sânge
 • Sistem evaluare Siguranţă Pacienţi
 • Sistem Integrat Servicii MedicaleReferinţe Majore

 • ACOS - Sistem Informatic pentru Structurile Anticorupţie /Procuratură, Parchetul României - Ministerul Administraţiei şi Internelor (studiu de caz)
 • REMMSy - Sistem Informatic de Dispecerizare şi Monitorizare în Timp Real pentru Serviciile Medicale de Urgenţă (studiu de caz)
 • Sistem Informatic Integrat pentru Controlul Tuberculozei în România (studiu de caz)
 • Sistem Informatic Integrat pentru Întărirea Capacităţii Sistemului Românesc de Transfuzie de Sânge (studiu de caz)
 • EMIS - Sistem Informatic Integrat pentru Managementul Învăţământului Preuniversitar - Ministerul Educaţiei şi Cercetării (studiu de caz)
 • Phare HER - Sistem Informatic Integrat pentru Managementul Financiar al Învăţământului Superior - Ministerul Educaţiei şi Cercetării (studiu de caz)