Search

Soluţii New Business

În plus faţă de anii anteriori, Romsys oferă un portofoliu extins de servicii pe partea ATM: soluţii pentru track flow, cash management şi tot ce înseamnă portofoliul Self Services şi Soluţii de Automatizare

 

Creşterea volumului de numerar cât şi cererea clienţilor pentru disponibilitate permanentă de numerar sunt două din multele provocări care apar în drumul optimizării cash management-ului. PC/E Cash Management este soluţia software care controlează şi optimizează întregul ciclu al numerarului şi al cash holding-ului.

Romsys oferă o soluţie integrată, IDDataCollector, care are drept obiectiv extragerea informaţiilor din documentele de identitate (cărţi de identitate, paşapoarte şi chiar carnete de conducere) cu validarea autenticităţii documentului, stocarea acestor informaţii într-o modalitate sigură într-o bază de date şi utilizarea ulterioară a informaţiilor în diverse aplicaţii externe.

Spre deosebire de alte soluţii, IDDataCollector poate face şi validarea actului de identitate oferit consultantului bancar. În condiţiile în care frauda pe baza actului de identitate fals este în creştere, acest lucru este esenţial pentru indentificarea corectă a posesorului în special în cazul tranzacţiilor sau  solicitărilor de credit.

Romsys poate asigura prin soluţiile furnizate de Wincor Nixdorf supravegherea şi administrarea soluţiilor de tip self-service. Acest tip de servicii duc la reducerea costurilor de personal specializat şi la optimizarea efectuării intervenţiilor în caz de funcţionare defectuoasă a echipamentelor de tip self-service. Ca exemplu, ProView este un sistem de monitorizare echipat pentru cerinţele specifice ale sistemelor self-service.  Acesta este potrivit pentru administrarea sistemelor self-service in sectorul bancar (ghişee automate, terminale de informare şi tranzacţionare, print-uri variate) cât şi pentru alte domenii de aplicaţii (ex.:maşini ce emit bilete, sisteme de chiosc sau companii aeriene). Cu ProView sunt monitorizate mai bine de 1500 de terminale la nivel naţional.

Aceste servicii ar putea fi completate cu servicii de urmărire a activităţii de service. Aplicaţia de Incident Manager furnizata de Wincor Nixdorf este o aplicaţie automatizată de generare şi închidere a solicitărilor de intervenţie pentu rezolvarea unei erori de funcţionare. Soluţia permite implicit şi supravegherea încadrării în condiţiile de service negociate (SLA) a furnizorului de servicii de intreţinere a reţelei de echipamente.