Search

Dezvoltare Software Customizat

Dezvoltarea Software permite companiilor să obţină un avantaj competitiv unic prin aplicaţii dezvoltate individual utilizând tehnologii standard de dezvoltare software precum Java, Microsoft.net şi Oracle.

 

 

Soluții Proprii

 • ID Data Collector: Soluţie de identificare  şi validare securizată a datelor
 • iBANKING: Soluţie Virtual Branch  (social & colaborativ)
 • PORTAS: Portal Asigurări
 • SITB: Sistem de evidenţă, monitorizare şi control al pacienţilor cu tuberculoză din România
 • DISPEC: Sistem integrat de dispecerizare si monitorizare in timp   real pentru serviciile medicale de urgenta
 • BRAINPOWER: Portal Colaborativ
 • DISCOURSE: Soluție Colaborativă
 • SIDD: Sistem Informatic Integrat de facturare Concesionari   Renault, Dacia si Nissan
 • FDEx: Sistem Informatic de Monitorizare al Planurilor de Zbor
 • SMAV:   Sistem Monitorizare Acces Vizitatori

 

Activităţi şi Servicii

 • Analiză şi definire cerinţe utilizatori
 • Analiză de sistem asistată de CASE Tools, definire arhitectură sistem informatic şi flux de interfaţare
 • Proiectare şi modelare date (la nivel de structuri de date asistată de CASE Tools)
 • Proiectare orientată obiect asistată de CASE Tools
 • Re-design pentru versiuni mai vechi de aplicaţii software şi updatarea la noi tehnologii
 • Proiectare interfeţe utilizator
 • Dezvoltare şi implementare de  aplicaţii şi sisteme informatice integrate
 • Unit-level şi system-level operational testing
 • Instruire utilizatori
 • Instalare şi configurare software de baze de date şi software aplicativ
 • Administrare şi optimizare baze de date
 • Migrare şi consolidare date
 • Suport tehnic şi mentenanţă
 • Asigurarea calităţii pentru produsele software
 • Consultanţă pentru serviciile sus-menţionate
 • Outsourcing pentru toate procesele software-oriented din cadrul organizaţiei
 • 

Tehnologii

 • Gamă largă de sisteme de arhitectură: client-server, n-tier, thin and thick clients, sisteme în timp real, servicii web, SOA (software oriented architectures)
 • OS: Unix, Linux, Windows
 • RDBMS: Oracle, SQL Server, Firebird, MySQL, Postresql
 • OOAD: Rational Suite, Oracle Designer
 • App Servers: Websphere, JBoss,  Glassfish, Oracle iAS
 • OOP: Java, C#, C++
 • Web: HTML, AJAX, XML, JSF, Faces
 • IDE: Eclipse, Visual Studio, JDeveloper